برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
کاربرد متدولوژی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و ماتریس درجه ترجیح در ارزیابی واحدهای تصمیم گیری با رویکرد فازی (20098 مشاهده)
مقایسه تطبیقی AHP و AHP فازی در رتبه‌بندی ترجیحات خرید (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی) (19591 مشاهده)
مسیریابی وسایل حمل و نقل چندهدفه با زمان سرویس احتمالی و تقاضای فازی تحت محدودیت‌های پنجره زمانی (18450 مشاهده)
ارزیابی عملکرد متوازن با تأکید بر شاخص‌های BSC (مورد: شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد) (15866 مشاهده)
تصمیم گیری گروهی به کمک TOPSIS فازی (14531 مشاهده)
ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام (13851 مشاهده)
روش های سیمپلکس فازی برای حل مسایل برنامه ریزی خطی فازی (13428 مشاهده)
شناسایی و رتبه بندی عوامل استرس‌زای سازمانی در محیط‌های صنعتی با AHPفازی (مورد مطالعه: مجتمع گاز پارس جنوبی) (11600 مشاهده)
ترکیب DEA فازی و AHP برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری (11320 مشاهده)
حل عددی معادله دو بعدی انتقال حرارت هدایت در حالت دائم به روش Relaxation (10872 مشاهده)
رتبه بندی تحلیل پوششی داده های فازی برمبنای داده های آماری و فاصله اطمینان آماری (10825 مشاهده)
ارزیابی و رتبه‌بندی پیمان‌کاران و ارتقاء پیمان‌کاران ناکارا با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری- مورد مطالعه پیمان‏کاران گروه مپنا (10694 مشاهده)
روش های تکراری شبه نیوتن برای دستگاه های معادلات غیر خطی (10332 مشاهده)
بررسی تاثیر انتخاب پارامترها در درونیابی منحنی هابا -B اسپلاین درجه دوم (9474 مشاهده)
الگوریتم شبیه سازی آنیلینگ برای بودجه بندی سرمایه ای فازی براساس برنامه ریزی شانس و تحلیل حساسیت پارامترهای آن (9347 مشاهده)
بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر خرم آباد در درس ریاضی (9254 مشاهده)
کاربرد رایانه در آموزش ریاضیات مدرسه ای ایران (9237 مشاهده)
علل افت تحصیلی درس ریاضی سال اول متوسطه مناطق غرب گیلان (9173 مشاهده)
روشی برای رتبه بندی گزینه ها به کمک مفهوم فازی و تحلیل پوششی داده ها (8985 مشاهده)
برنامه ریزی خط لوله چند فرآورده ای در شرایط عدم قطعیت تقاضای روزانه مشتری ها (8951 مشاهده)
مدل سازی دینامیکی سیستم تعلیق خودرو (8746 مشاهده)
طراحی مدل ترکیبی چند معیاره به منظور انتخاب پروژه های شش سیگما (8621 مشاهده)
شاخص بهره وری مالمکوئیست هزینه دربانک و کاربردی از تحلیل پوششی دادها (8618 مشاهده)
تحلیل دینامیکی سیستم تعلیق خودرو و حل معاذلات آن به روش اختلالات (8569 مشاهده)
ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین با ترکیبی از روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده ها (8451 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی جاذبه‌های توریستی (26930 دریافت)
ارزیابی عملکرد متوازن با تأکید بر شاخص‌های BSC (مورد: شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد) (17368 دریافت)
ارایه رویکردی ترکیبی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی به منظور اولویت‌بندی استراتژی‌های دستیابی به تولید در کلاس جهانی (مطالعه موردی: صنایع فولاد استان مازندران) (13491 دریافت)
مسیریابی وسایل حمل و نقل چندهدفه با زمان سرویس احتمالی و تقاضای فازی تحت محدودیت‌های پنجره زمانی (13425 دریافت)
ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام (13396 دریافت)
توسعه رویکردهای نوین ریاضی و فازی جهت برآورد زمان و هزینه فعالیت های پروژه ها در سازمان های تحقیق و توسعه (11825 دریافت)
یک روش برای حل دستگاه معادلات خطی منفرد (9691 دریافت)
توسعه سیاست‌های مکان‌یابی در افق برنامه‌ریزی بلند مدت (مطالعه موردی مکان‌یابی بیمارستان) (8991 دریافت)
ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک در زنجیره تامین با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی (مطالعه موردی: مجتمع ذوب آهن اصفهان) (8717 دریافت)
مقایسه تطبیقی AHP و AHP فازی در رتبه‌بندی ترجیحات خرید (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی) (7997 دریافت)
به کارگیری روش فوق ابتکاری- شبیهسازی تبرید تدریجی برای حل مسایل زنجیره تامین (7965 دریافت)
توسعه روش تکراری نیوتن و معرفی روش های سریع برای حل معادلات غیرخطی (7552 دریافت)
الگوریتم نمونه اصلاحی مورچگان برای حل مساله چندین فروشنده دور هگرد (7185 دریافت)
روشی برای رتبه بندی نمرات کارایی با استفاده از بوت استرپ (7056 دریافت)
اثر بخشی نظریه ی سازنده گرایی در تدریس ریاضی دوره ی راهنمایی- تحصیلی (6349 دریافت)
طراحی مدل ترکیبی چند معیاره به منظور انتخاب پروژه های شش سیگما (6299 دریافت)
بررسی عملکرد متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه‌یابی (5928 دریافت)
بناسازی نمودار کنترل آماری– فازی فرایند (5264 دریافت)
ارایه ی یک مدل ترکیبی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای تعیین مکان احداث شهرک صنعتی تخصصی ریلی (5247 دریافت)
روش مستقل از معکوس وزن دار برای حل معادله مقدار ویژه تعمیم یافته (5246 دریافت)
تعیین مقدار تعادلی بازار با استفاده از حل دستگاه معادلات خطی فازی (4937 دریافت)
چند هدفه جهت PSO پیشنهاد شیوهای مبتنی بر الگوریتم استخراج قوانین انجمنی در داده کاوی (4925 دریافت)
مدل‌سازی مساله‌ زمان‌بندی کارگاه باز با در نظر گرفتن زمان عدم دسترسی ماشین‌ و پارامترهای بازه‌ای (4610 دریافت)
ارزیابی عملکرد پژوهشی اساتید با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها، کاربردی در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (4566 دریافت)
الگوریتم ابتکاری جدید برای حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه (4518 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنما ( 20137 بازدید)
درباره نشریه ( 16169 بازدید)
هیات تحریریه ( 11961 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 11960 بازدید)
ویژه نامه پاییز 90 ( 9348 بازدید)
ویژه نامه زمستان 90 ( 7917 بازدید)
راهنمای داوری ( 7359 بازدید)
خوش آمدید ( 2795 بازدید)
فرم تعهد نامه مقاله ( 1493 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1048 بازدید)
اطلاعات تماس ( 481 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 298 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 399 ارسال)
خوش آمدید ( 268 ارسال)
درباره نشریه ( 235 ارسال)
راهنمای داوری ( 233 ارسال)
هیات تحریریه ( 212 ارسال)
راهنما ( 136 ارسال)
ویژه نامه زمستان 90 ( 123 ارسال)
ویژه نامه پاییز 90 ( 120 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1514 چاپ)
خوش آمدید ( 1374 چاپ)
هیات تحریریه ( 1182 چاپ)
درباره نشریه ( 1009 چاپ)
راهنما ( 948 چاپ)
ویژه نامه پاییز 90 ( 882 چاپ)
راهنمای داوری ( 817 چاپ)
ویژه نامه زمستان 90 ( 743 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 168 چاپ)
فرم تعهد نامه مقاله ( 127 چاپ)
اطلاعات تماس ( 12 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 12 چاپ)
    ... آمار بیشتر