برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
کاربرد متدولوژی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و ماتریس درجه ترجیح در ارزیابی واحدهای تصمیم گیری با رویکرد فازی (21844 مشاهده)
مقایسه تطبیقی AHP و AHP فازی در رتبه‌بندی ترجیحات خرید (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی) (21482 مشاهده)
مسیریابی وسایل حمل و نقل چندهدفه با زمان سرویس احتمالی و تقاضای فازی تحت محدودیت‌های پنجره زمانی (20325 مشاهده)
ارزیابی عملکرد متوازن با تأکید بر شاخص‌های BSC (مورد: شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد) (18003 مشاهده)
روش های سیمپلکس فازی برای حل مسایل برنامه ریزی خطی فازی (16721 مشاهده)
تصمیم گیری گروهی به کمک TOPSIS فازی (16500 مشاهده)
ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوی از صندوقهای سرمایهگذاری سهام (15468 مشاهده)
شناسایی و رتبه بندی عوامل استرس‌زای سازمانی در محیط‌های صنعتی با AHPفازی (مورد مطالعه: مجتمع گاز پارس جنوبی) (13322 مشاهده)
حل عددی معادله دو بعدی انتقال حرارت هدایت در حالت دائم به روش Relaxation (13172 مشاهده)
ترکیب DEA فازی و AHP برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری (13098 مشاهده)
رتبه بندی تحلیل پوششی داده های فازی برمبنای داده های آماری و فاصله اطمینان آماری (12219 مشاهده)
روش های تکراری شبه نیوتن برای دستگاه های معادلات غیر خطی (12205 مشاهده)
ارزیابی و رتبه‌بندی پیمان‌کاران و ارتقاء پیمان‌کاران ناکارا با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های خاکستری- مورد مطالعه پیمان‏کاران گروه مپنا (12067 مشاهده)
بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر خرم آباد در درس ریاضی (11431 مشاهده)
بررسی تاثیر انتخاب پارامترها در درونیابی منحنی هابا -B اسپلاین درجه دوم (10947 مشاهده)
کاربرد رایانه در آموزش ریاضیات مدرسه ای ایران (10817 مشاهده)
الگوریتم شبیه سازی آنیلینگ برای بودجه بندی سرمایه ای فازی براساس برنامه ریزی شانس و تحلیل حساسیت پارامترهای آن (10684 مشاهده)
علل افت تحصیلی درس ریاضی سال اول متوسطه مناطق غرب گیلان (10636 مشاهده)
مدل سازی دینامیکی سیستم تعلیق خودرو (10530 مشاهده)
برنامه ریزی خط لوله چند فرآورده ای در شرایط عدم قطعیت تقاضای روزانه مشتری ها (10518 مشاهده)
روشی برای رتبه بندی گزینه ها به کمک مفهوم فازی و تحلیل پوششی داده ها (10480 مشاهده)
طراحی مدل ترکیبی چند معیاره به منظور انتخاب پروژه های شش سیگما (10222 مشاهده)
تحلیل دینامیکی سیستم تعلیق خودرو و حل معاذلات آن به روش اختلالات (9951 مشاهده)
شاخص بهره وری مالمکوئیست هزینه دربانک و کاربردی از تحلیل پوششی دادها (9834 مشاهده)
ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین با ترکیبی از روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده ها (9833 مشاهده)
مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی (9806 مشاهده)
بدست آوردن معادلات حرکت پاندول فضایی و حل آنها برای شرایط اولیه مختلف (9751 مشاهده)
ارایه یک مدل فازی برای اندازه گیری رضایت شغلی اساتید دانشگاه (9742 مشاهده)
مروری بر روش های هدف گذاری در تحلیل پوششی داده ها (9589 مشاهده)
تحلیل حساسیت و کاربرد آن در تحلیل پوششی داده ها (9506 مشاهده)
پیداکردن کران برای مقادیر ویژه چند جمله ای های ماتریسی (9458 مشاهده)
اثر نا هنجاری های داده ای در درجه بندی شعب بانک ها به کمک تحلیل پوششی داده ها (9311 مشاهده)
پیاده سازی و پایداری انواع روشهای رانگ- کوتای ضمنی (9309 مشاهده)
شاخص بهره وری مالمکوئیست چند مرحله ای (9248 مشاهده)
طراحی یک الگوریتم برای مساله کوتاه ترین مسیر (9234 مشاهده)
طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترل چند متغیره خی-دو با پارامتر‌های متغیر (9108 مشاهده)
چند روش برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری به کمک مجموعه مشترک ‌وزن‌ها در تحلیل پوششی داده‌ها (9017 مشاهده)
حل مساله تخصیص تعمیم یافته به روش شبکه عصبی (8969 مشاهده)
طراحی و تدوین الگوی ارزیابی آثار اعمال مدیریت دارایی و بدهی در بانکها با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی (8891 مشاهده)
کنترل سیستم غیرخطی آونگ وارونه (8840 مشاهده)
مقایسه روش های تکراری نیوتن، بریدن و شبه‌نیوتن برای حل دستگاههای (8830 مشاهده)
روشی نوین در طراحی سیستم های کنترل غیرخطی (8823 مشاهده)
محاسبه تابع بتا توسط روش های تجزیه آدومین و آشوب هوموتوپی و مقایسه آن ها (8751 مشاهده)
راهبرد محاسباتی اندازه ی کارآیی تکنیکی راسل (8738 مشاهده)
بهینه سازی تابع هدف چندگانه با توجه به محدودیت های معادلات فازی با عملگر Yager’s :union: (8735 مشاهده)
مدل ارزیابی و بهبود لایه ای در شرایط ناهنجاری دادهای (8734 مشاهده)
الگوریتم جدیدی برای خوشه بندی داده ها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (8695 مشاهده)
اثر امواج داخلی بر پایداری زمانی کانال صوتی و انتشار امواج آکوستیکی در دریای عمان (8695 مشاهده)
یافتن مکان مناسب جهت احداث کارخانه فرآورده های خرما در استان سیستان و بلوچستان به کمک تکنیک تحلیل پوششی داده ها (8685 مشاهده)
تحلیل و طراحی LC-VCO خطی با پهنای باند وسیع و نویز فاز کم (8673 مشاهده)
جمع کل آمار: 2013839