مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) - دانشگاه آزاد لاهیجان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/1 | 
وب سایت : 
پست الکترونیک:
 
کدپستی:  4416939515 

صندوق پستی:     1616

تلفن:    41229076 -013

فاکس:   41222602-013

آدرس پستی :لاهیجان ، خیابان کاشف شرقی،دانشگاه آزاد اسلامی- دفتر نشریات
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) - دانشگاه آزاد لاهیجان:
http://jamlu.liau.ac.ir/find.php?item=1.57.33.fa
برگشت به اصل مطلب