مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) - دانشگاه آزاد لاهیجان- راهنمای نگارش مقاله
فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) - دانشگاه آزاد لاهیجان:
http://jamlu.liau.ac.ir/find.php?item=1.48.35.fa
برگشت به اصل مطلب