مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) - دانشگاه آزاد لاهیجان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/11 | 
اهداف نشریه تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
فراهم نمودن فضای تحقیق و پژوهش در حوزه ریاضیات کاربردی با گرایش تحقیق درعملیات و حوزه های علمی مانند مهندسی صنایع، مدیریت و سایر رشته های مشابه از جمله اهداف این مجله می‌باشد. طبیعی است بهینه سازی که خود اساس و شالوده رشته تحقیق در عملیات است در سایر شاخه های علمی نیز نمود پیدا خواهد کرد و این خود فرصتی را برای مجله حاضر ایجاد خواهد نمود تا با مشارکت محققان و اندیشمندان سایر رشته ضمن ارتقاء کیفی ، به تعالی دانش در جامعه بپردازد و بدینوسیله در رویکرد کمال انسانی نقش موثری را ایفا نماید.

فهرست اهداف و چهار چوب کلی خط مشی نشریه

1 - انتشار دستاورد های جدید علمی پژوهشگران و متخصصان رشته ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات و تخصص های مشابه
2  -ترویج نو آوری ها و یافته های علمی
3- کمک به همسوئی بیشتر بین پژوهشهای علمی و نیازهای جامعه 
4 - نقد و بررسی نظریه های جدید و قدیم در زمینه های تخصصی رشته 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن ( ریاضی کاربردی ) - دانشگاه آزاد لاهیجان:
http://jamlu.liau.ac.ir/find.php?item=1.42.34.fa
برگشت به اصل مطلب