اصول اخلاقی انتشار مقاله

 | تاریخ ارسال: 1395/10/29 | 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که  این نشریه به آنها متعهد است. مؤلفان، داوران، دبیر علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.
مشروح اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر در آدرس روبرو در دسترس است:   http://publicationethics.org

1-  مقاله ارسالی و یا محتوای ان نباید قبلا در نشریه ای به چاپ رسیده باشد و یا همزمان به نشریه دیگری ارسال گردد و در صورت پذیرش در این مجله، نباید در جای دیگری ارائه و یا چاپ شود.

2- تهیه مقاله باید عاری از هرگونه عمل غیراخلاقی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، دزدی علمی در ارائه تحلیل یا اجرای آزمایش و بررسی آرای دیگران و یا بیان نتایج تحقیق دیگران باشد. در صورتی که اعضای تحریریه نسبت به رعایت امور اخلاقی دچار تردید باشند، نویسنده مجاز است به اتهامات آنها پاسخ داده  و درخواست رسیدگی دقیق و سریع کند.

3- فهرست نام نویسندگان باید دقیقا نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط ضروری است. فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله می بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند.

4- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای تحریریه، مدیرداخلی و اجرایی نشریه محرمانه بوه و در هر زمانی از آن محافظت می شود.

5- مقالات ارائه شده توسط نویسندگان، می بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منابع در مقاله آورده شود.

6- تصمیم گیری درباره مقالات در جلسه هیات تحریریه انجام می شود و براساس نظرات اعضای تحریریه مقاله ای رد و یا برای آن داور تعیین می شود.

7- اعضای هیأت تحریریه هرگز نباید در تصمیم گیری هیأت تحریریه در مورد آثار و مقالات خود شرکت داشته باشند.

8-  داوری تمام مقالات دریافتی توسط دو داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان انجام خواهد شد. نظرات داوران پس از جمعبندی، از سوی دستیار سردبیر به نویسنده منعکس می گردد.

9-  امکان استفاده از نتایج تحقیق سایرین می بایست با ارجاع دهی و در صورت نیاز به مجوز استفاده از نتایج، اجازه باید به صورت کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

10- به مسئولین مجله اجازه داده می شود که هرگونه سرقت علمی و اعمال خلاف اخلاقی نویسنده یا نویسندگان پیگسری قانونی گردد.

11- نویسندگان باید در حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق افراد در آزمون های خود مطالعات میدانی و تحقیقات آزمایشگاهی و پرسشنامه‌ای و...نهایت مراقبت را بعمل آورند و اصول اخلاقی پژوهش را در این زمینه رعایت نمایند


دفعات مشاهده: 4793 بار   |   دفعات چاپ: 696 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر