هیات تحریریه

صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، معاونت پژوهش و فناوری

مدیر مسئول:
دکترمهران فخرائی، رشته تحصیلی: مکانیک ،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، پست الکترونیکی:mehran_fakhraieyahoo.com

سردبیر: 
دکتر سهراب کرد رستمی، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، پست الکترونیکی:sohrabkordrostamigmail.com

مدیر داخلی:
صادق پور جعفر، گروه رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش عددی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،پست الکترونیکی:s.pourjafaryahoo.com

هیأت تحریریه: (به ترتیب حروف الفبا )
دکتر علیرضا امیرتیموری،  رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، پست الکترونیکی:ateamooriiaurasht.ac.ir
دکتر علی امروز نژاد، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، استاد گروه مدیریت عملیاتی و اطلاعاتی، دانشگاه ،Aston، پست الکترونیکی:a.emrouznejuduston.ac.ir
دکتر محمدمهدی پایدار، رشته تحصیلی: مهندسی صنایع،دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،پست الکترونیکی:paydarnit.ac.ir
دکتر هانیه پناهی، رشته تحصیلی: آمار ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، پست الکترونیکی: panahiliau.ac.ir 
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات،پست الکترونیکی:farhadhosseinzadeh.ir
دکتر محمد خدابخشی، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه لرستان،پست الکترونیکی:mkhbakhshiyahoo.com
دکتر بهروز دانشیان، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، پست الکترونیکی:be_daneshianyahoo.com
دکتر امیرحسین رفاهی شیخانی، رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی عددی-جبرخطی  عددی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، پست الکترونیکی: ah_refahiyahoo.com
دکتر هاشم صابری نجفی، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش آنالیز عددی،استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده ریاضی،  دانشگاه گیلان،
پست الکترونیکی:hashemsaberinajafiyahoo.com
دکتر مازیار صلاحی، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده ریاضی،  دانشگاه گیلان،
پست الکترونیکی:salahimaziargmail.com
دکتر مهدی طلوع، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،استاد گروه مهندسی سیستم ها، دانشگاه VSB Technical University of Ostrava،
پست الکترونیکی:mehdi.toloovsb.cz
دکتر فرید علیزاده،رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات  استاد گروه مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی، دانشگاه ،Rutgers،پست الکترونیکی:alizadehsut.ac.ir
دکتر یحیی فتحی، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش بهینه سازی،استاد گروه صنایع، دانشگاه North Carolina State University،پست الکترونیکی:fathincsu.edu
دکتر سهراب کرد رستمی، رشته تحصیلی:ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان،پست الکترونیکی:sohrabkordrostamigmail.com
دکتر ایرج مهدوی،رشته تحصیلی: مهندسی تولید، استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران،پست الکترونیکی:irajarashrediffmail.com
دکتر مصطفی نصری،رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش بهینه سازی، استاد گروه تحقیق در عملیات، دانشگاه Montreal،پست الکترونیکی:mostafa.nasri.۱ulaval.ca

دکترسیدهادی ناصری، رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات ،دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی،  دانشگاه مازندران،پست الکترونیکی:nasseriumz.ac.ir

دکتر عبداله هادی وینچه،رشته تحصیلی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، استاد گروه تحقیق در عملیات و علوم تصمیم دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،پست الکترونیکی:ahadikhuisf.ac.ir

بخش پشتیبانی:
مدیر اجرایی: سهراب کردرستمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
چاپ: فولادلو


دفعات مشاهده: 20217 بار   |   دفعات چاپ: 1948 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر