هیات تحریریه

صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، معاونت پژوهش و فناوری

مدیر مسئول:
دکترمهران فخرائی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سردبیر: 
دکتر سهراب کرد رستمی، استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

مدیر داخلی:
صادق پور جعفر، گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

هیأت تحریریه: (به ترتیب حروف الفبا )
دکتر علیرضا امیرتیموری،  استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
دکتر علی امروز نژاد، ، دانشیار گروه مدیریت عملیاتی و اطلاعاتی، دانشگاه Aston
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی، استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات
دکتر محمد خدابخشی، دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه لرستان
دکتر بهروز دانشیان، دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان
دکترفریدون رهنمای رودپشتی، استاد گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،  واحدعلوم تحقیقات
دکتر مازیار صلاحی، دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده ریاضی،  دانشگاه گیلان
دکتر مهدی طلوع، دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
دکتر فرید علیزاده،  دانشیار گروه مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی، دانشگاه Rutgers
دکتر یحیی فتحی، استاد گروه صنایع، دانشگاه North Carolina State University
دکتر سهراب کرد رستمی، استاد گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دکتر مصطفی نصری، استاد گروه تحقیق در عملیات، دانشگاه Montreal
دکترسیدهادی ناصری، دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم ریاضی،  دانشگاه مازندران

بخش پشتیبانی:

مدیر اجرایی: مژگان رنجکش
صفحه آرایی: سید مهرزاد الماسی موسوی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
چاپ: فولادلو


دفعات مشاهده: 11261 بار   |   دفعات چاپ: 1137 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 212 بار   |   0 نظر