ویژه نامه پاییز 90

مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان ، سال هشتم ، شماره سوم (پیاپی 30) ، پاییز 90

شناخت و طبقه بندی انواع اشتباهات دانش آموزان در حل مسایل کلامی ریاضی
نویسندگان: 1-مجید حق وردی* ، 2-احمد شاهورانی سمنانی ، 3-محمد سیفی
1و2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، گروه ریاضی، تهران، ایران
3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه علوم تربیتی، اراک، ایران
آدرس الکترونیکی: Majid_Haghverdi@yahoo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدل راسل اصلاح شده در ارزیابی کارایی زنجیره تولید
نویسندگان: 1-سمیرا ایزدی برومند ، 2-الماس جهانشاهلو*
1و2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، گروه ریاضی
آدرس الکترونیکی: almasj63@yahoo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حل معادله انتگرال با استفاده از روش گرادیان مزدوج و مقایسه با روش های تصویری
نویسندگان: 1- طاهر لطفی* 2- کتایون مهدیانی
1و2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، گروه ریاضی
آدرس الکترونیکی: lotfitaher@yahoo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حل تحلیلی مدل ریاضی جریان الکترواسمتیک در لوله ی نانو با تقریب دبای-هاکل
نویسندگان: 1- مهران خاکی جامعی 2- محسن ربانی* 3- مرتضی عباسی
1و3- گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، گروه ریاضی
آدرس الکترونیکی: mrabbani@iausari.ac.ir
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بهینه سازی چند هدفی شبکه های عصبی نوع GMDH برای مدلسازی و پیش
بینی عمر خستگی کامپوزیت های GRP
نویسندگان: 1- کاوه سلملیان* 2- مجید سلیمانی
1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لنگرود، گروه مکانیک، لنگرود، ایران
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه مکانیک، لنگرود، ایران
آدرس الکترونیکی: kavehsalmalian@iaul.ac.ir
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدلی جهت استقرار مدیریت ناب در دانشگاه های خصوصی ایران
نویسندگان: 1- زهره شکیبایی* 2- علی خلخالی 3- مهستی معتضد منجمی
1و2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، گروه علوم تربیتی
3- دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
آدرس الکترونیکی: Shakibaei_z@yahoo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی خطی از مرتبه کسری با
 استفاده از چندجمله ای های برنشتاین

نویسندگان: 1- محسن میرزایی 2-بهروز پارسا مقدم 3-کاظم جلایی
1و3- گروه ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
2- دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
روش ترسیم جبری منحنی های سهمی و مقنطرات اسطرلاب
نویسندگان: 1-محمد علی قربانی
مدیر گروه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
یک روش بهینه سازی ترکیبی برای حل مساله چندین فروشنده دوره گرد
نویسندگان: 1-مجید یوسفی خوشبخت
دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد همدان ، باشگاه پژوهشگران جوان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بازشناسی واژگان صوتی به کمک بیشترین میزان همبستگی خطی و نظارت عصبی
نویسندگان: 1-مهدی اعتمادی 2- فرزاد حسین زاده 3-علیرضا صداقت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزیابی عملکرد دفاتر فرهنگ واحدهای دانشگاهی منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی
نویسندگان: 1-بتول مهرگان 2-علیرضا امیرتیموری 3-سهراب کردرستمی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گراف، ابزاری کم نظیر برای آموزش بازنمایی و مدل سازی: پایه ی پیش دبستان
 تا دوازده

نویسندگان: 1- نسیم اصغری 2-احمد شاهورانی 3-احمدرضا حقیقی
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بررسی فرآیند تغییر ادراک معلمان در دوره رشد حرفه ای
<جبر به عنوان حساب تعمیم یافته>

نویسندگان: 1- نسیم اصغری 2- احمد شاهوانی 3- سید جمال الدین طبیبی 4- فرهاد حسین
زاده لطفی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارایه یک مدل فازی برای ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید
نویسندگان: 1- میکائیل مختاری 2- سهراب کردرستمی
1-عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
2-عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کاهش فرآیند محاسباتی برای تعیین نوع ماتریس سازگار و ناسازگار در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
نویسندگان: 1-مسعود صانعی، 2-مهدی فلاح جلودار*، 3- امیر غلام ابری، 4-سمیّه تاج الدّین

1- گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2- گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

3- گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

4- کارشناس ارشد رشته ریاضی کاربردی، گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

آدرس الکترونیکی:m.fallahjelodar@iauamol.ac.ir


دفعات مشاهده: 13889 بار   |   دفعات چاپ: 1453 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 120 بار   |   0 نظر